PW12

Цифрово – аналогови позиционни оборотомери
Материал: кутия и прозорче от технополимер IP 65.
Стандартно отчитане: след едно завъртане 0000.2 до 0005.0
Диаметър: 68 мм

За повече информация, натиснете тук