MBT.50-GA11, MBT.70-GA12

Цилиндрични ръкохватки с оборотомери
Материал: Цилиндрична ръкохватка от технополимер с интегриран гравитационен оборотомер IP 67; черно-оксидирана стоманена втулка, райберован глух отвор.
Стандартни съотношения: 6/1 до 40/1
Диаметри: 51 до 70 мм

За повече информация, натиснете тук